Utbygger

Betonmast

Å bygge nye boliger som dine kunder vil trives i, er en spennende prosess for deg som byggherre, for dine kunder og for oss som utbygger.

Betonmast er blant landets mest erfarne boligbyggere. Vi har mye utviklingskompetanse, og kan tilby tomteeiere og byggherrer ekspertise fra A til Å i et boligprosjekt. I tett samspill med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere vurderer vi hvilke muligheter tomten gir og finner de beste løsningene, utforming og materialvalg.

I Betonmast Boligbygg har vi prosjektering og produksjon i samme hus, og kan bistå helt fra utviklingsstadiet, via regulering, rammesøknad, prosjektering helt frem til selve byggingen og til slutt til innflyttingsklare boliger.

“La oss sammen bygge gode og rasjonelle boliger til beste for både utbygger, beboere og oss som entreprenør”

Betonmast er en av Norges største byggentreprenører. Virksomheten ble etablert i 2006, og omfatter i dag 16 selskaper lokalisert i de største markedene i Norge og Sverige. Konsernet omsatte for 7,9 milliarder kroner i 2020, og har om lag 1000 medarbeidere.

Prosjektporteføljen omfatter alt fra større boligprosjekter til nærings- og offentlige bygg. Betonmast er en betydelig aktør innenfor bygging for det offentlige, og besitter spesialkompetanse på prosjektutvikling og samspillskontrakter.