Skip to main content

Veum Hageby AS har inngått sponsorsamarbeid med Skogstrand IL

– Det er ikke tvil om at det å ha et lokalt idrettslag gjør Veum og Ambjørnrød til attraktive boligområder for barnefamilier, sier Marte Forsberg, daglig leder i Skogstrand IL.

Nå har den lokale idrettsklubben inngått sponsorsamarbeid med Veum Hageby AS, selskapet som står bak det nye boligprosjektet med samme navn som nå er under oppføring på det gamle sykehusområdet.

Forsberg legger ikke skjul på at klubben er svært fornøyde med å ha inngått en avtale med en samarbeidspartner som virkelig ser verdien klubben har for lokalmiljøet på Ambjørnrød og Veum.

– Som de fleste idrettslag er også vi avhengig av sponsormidler for å drive klubb, så dette er gode nyheter for alle som er glad i Skogstrand IL. Midlene bidrar til at vi klarer å holde treningsavgiften så lav som mulig og samtidig opprettholde det gode aktivitetstilbudet til medlemmene våre, sier hun.

Det er ikke tvil om at det å ha et lokalt idrettslag gjør Veum og Ambjørnrød til attraktive boligområder for barnefamilier

Nye muligheter

Klubbens bærebjelke er den frivillige innsatsen foreldre og andre ildsjeler bidrar med hver eneste dag, men med friske sponsormidler mener Forsberg alt nå ligger til rette for å heve ambisjonsnivået fremover.

– Nå får vi mulighet til å sende trenere og andre på kurs for å fylle på med kunnskap slik at vi kan tilby gode treninger og fasiliteter for lagene våre. Samtidig vil vi prioritere å ruste opp klubbhuset og gjøre det mer attraktivt for bruk, slik at det kan bistå til flere sosiale samlinger. Vi ønsker også å tilrettelegge for at barn og unge skal kunne bruke klubbhuset til overnatting, noe som er veldig lagbyggende og skaper gode minner, sier Forsberg.

Klubblederen mener at det å ha et godt aktivitetstilbud er utrolig viktig for lokalmiljøet, og er noe som verdsettes høyt av alle som bor der.

– Det bidrar til sosiale arenaer for barn, unge og voksne, som igjen har stor verdi for mange familier i etableringsfasen. En lokal idrettsklubb skaper samhold, stolthet og tilhørighet.

Viktig å gi noe tilbake

– Som en stor utbygger er det viktig for oss å gi noe tilbake til nærmiljøet når vi etablerer nye boligprosjekter. De neste årene skal vi bygge rundt 250 nye boliger i Veum Hageby og området vil få mange hundre nye beboere – det forplikter, sier Øystein Østermann, prosjektsjef i Betonmast Eiendom AS og ansvarlig for utbyggingen på Veum Hageby.

Da Østermann og teamet i Betonmast Eiendom begynte å se på mulige samarbeidspartnere i lokalmiljøet, ble det fort klart at Skogstrand il var et naturlig valg.

– Klubben har i nærmere 80 år gjort en imponerende innsats for at barn- og unge på Ambjørnrød og Veum skal ha bredt idrettstilbud og gode treningsfasiliteter innenfor ballidrett for de yngste, samt håndball og fotball som er klubbens idrettsgrener.

– Med dette samarbeidet ønsker vi å bidra til at klubben kan fortsette den viktige jobben de gjør for at barn- og unge i nærmiljøet skal ha et godt idrettstilbud i årene fremover. Dette vil selvfølgelig også nye beboere i Veum Hageby nyte godt av, sier Østermann.

Som en stor utbygger er det viktig for oss å gi noe tilbake til nærmiljøet når vi etablerer nye boligprosjekter

Attraktive og miljøvennlige familieboliger

Veum Hageby bygges ut i flere trinn, og først ute er Tunet med 12 tomannsboliger og 25 rekkehus. Tomannsboligene blir på 130 kvm med fem soverom, mens rekkehusene blir på 115 kvm og får fire soverom. Alle boligene blir over tre etasjer og får egen bod utenfor inngangen. Tomannsboligene får egen carport utenfor døra, mens rekkehusene har egen parkeringsplass på området.

Boligene får en grønn profil og leveres med energiklasse A og egen temperatur- og varmestyring. For ytterligere å øke boligens grønne profil kan det som tilvalg leveres eget solcelleanlegg på tak og smarthusteknologi.

DNB tilbyr også kjøpere på Veum Hageby «Grønt Boliglån». Ta kontakt med megler for mer informasjon.